Jordi J. Serra. Per què la imatge d’Atena?                                                 Jordi J. Serra. Per què la imatge d’Atena? © Jordi J. Serra Director d’UBK Ki Dojo Catalunya   Classe de prova gratuïta!
Actualitzat el 14-11-17 español info@ubk-centre.com   ·   637 055 937