Jordi J. Serra. ¿Por qué la imagen de Atenea?                                                 Jordi J. Serra. ¿Por qué la imagen de Atenea? © Jordi J. Serra Director d’UBK Ki Dojo Catalunya  
Actualitzado el 26-09-17 català info@ubk-centre.com   ·   637 055 937 ¡Matrícula gratuita hasta el 30 septiembre!