Programa de exámenes de Dan Versión para imprimir SHODAN mínim, 12 mesos després de  Shoden Tsuzukiwaza 11, Katatedori (lliure)* Tsuzukiwaza 13, Katatedori Ryotemochi (lliure)* Tsuzukiwaza 2, Ushiro Katatedori (lliure)* Tsuzukiwaza 8, Yokomenuchi (lliure)* Tsuzukiwaza 21, Tantodori 1r Tsuzukiwaza 25, Jo kata1r didàctic + bokken (l'examinat fa servir el Jo) Tsuzukiwaza 27, Bokken kata 1r, Happo Giri amb company Sanningake NIDAN mínim, 18 mesos després de Chuden Tsuzukiwaza 4, Ryotedori (lliure)* Tsuzukiwaza 7, Shomenuchi (lliure)* Tsuzukiwaza 6, Ushirotori (lliure)* Tsuzukiwaza 15, UshiroRyoKatadori Tsuzukiwaza 22, Tantodori 2n Tsuzukiwaza 23, Bokkendori Tsuzukiwaza 26, Jo kata 2n didàctic + bokken (l'examinat fa servir el Jo) Tsuzukiwaza 28, bokken kata 2n +bokken Yoningake SANDAN mínim,  2 anys després de Joden Tsuzukiwaza 5, RyoKatadori Tsuzukiwaza 9, Tzuki – Keri Tsuzukiwaza 12, Ushirokatatedori Tsuzukiwaza 18, Yokomenuchi Tsuzukiwaza 19, Tzuki Tsuzukiwaza 24, Jodori Tsuzukiwaza 25 Bokken +Jo kata 1r, (l'examinat fa servir el bokken) Tsuzukiwaza 26 Bokken + Jo kata 2n, (l'examinat fa servir el bokken) Tsuzukiwaza 10, Taninzukake YONDAN mínim. 3 anys després d'Okuden Tot el Hitoriwaza Tsuzukiwaza 17, Katadori Menuchi Tsuzukiwaza 20, Jonage Tsuzukiwaza 29, Kumi tachi 1r Tsuzukiwaza 30, Kumi tachi 2n, Shinken amb company *L'examinador pot demanar tècniques lliures amb el mateix atac en comptes dels Tsuzuki Waza on hi diu (lliure).   Política de privacidad ¡Matrícula gratuita hasta el 30 de septiembre!
Actualitzado el 11-09-18 català info@ubk-centre.com   ·   637 055 937