Jordi J. Serra. ¿Qué significa UBK?                                                             Jordi J. Serra. El logo del DOJO © Jordi J. Serra Director d’UBK Ki Dojo Catalunya  
Actualitzado el 26-09-17 català info@ubk-centre.com   ·   637 055 937 ¡Matrícula gratuita hasta el 30 septiembre!