Jordi J. Serra. ¿Qué significa UBK?                                                             Jordi J. Serra. El logo del DOJO © Jordi J. Serra Director d’UBK Ki Dojo Catalunya   ¡Clase de prueba gratuita!
Actualitzado el 16-08-19 català info@ubk-centre.com   ·   637 055 937