Jordi J. Serra. Què vol dir UBK?                                                                       Jordi J. Serra. Què vol dir UBK? © Jordi J. Serra Director d’UBK Ki Dojo Catalunya  
Actualitzat el 24-07-17 español Matrícula gratuïta fins al 30 de setembre!