Jordi J. Serra. ¿Qué significa UBK?                                                             Jordi J. Serra. ¿Qué significa UBK? © Jordi J. Serra Director d’UBK Ki Dojo Catalunya   ¡Matrícula  gratuita hasta el 31 de enero!
Actualitzado el 17-01-17 català info@ubk-centre.com   ·   637 055 937