Taller de txi-kung (qigong) sedent Professor: Jordi J. Serra Per a persones amb dificultats de mobilitat, lesions, malalties, gent gran...  La suavitat del txi-kung (qigong) el fa molt adient per a situacions de mobilitat reduïda sigui en cadira o al llit. Precisament en aquestes situacions és quan cal posar en joc el màxim de recursos possibles per a recuperar la qualitat de vida perduda o malmesa per la postració. Aquest tipus de txi-kung engega el procés de recuperació i ofereix possibilitats a persones que habitualment troben que no tenen control sobre el que els passa. Obert a tothom. No cal experiència prèvia. Lloc: UBK Ki Dojo Catalunya   Actualitzat el 01-08-20 español info@ubk-centre.com   ·   637 055 937 Política de privacitat Et convidem a una classe de prova! Segueix- nos a Segueix- nos a