Actualitzat el 12-01-21 Taller d’introducció a l’akido Professor: Jordi J. Serra Taller adreçat a tothom que vulgui iniciar-se en l’aikido, tant si no n’ha fet mai com  si està fent les primeres passes en aquest art marcial. L’aikido és l'art de la pau. L'únic art marcial que estudia el conflicte i l'agressió amb la idea d'arribar a una solució harmoniosa per a tots els participants de la situació. Dins de les arts marcials, representa un salt quàntic respecte de l'ètica de victòria i anorreament dels adversaris que trobem en tota la resta d'arts de combat.   L'aikido és l’art de gestionar harmoniosament les agressions i conflictes, respectant la integritat, la dignitat i la seguretat de tots els implicats. Es tracta de fer un ús intel·ligent, sostenible i no dualista dels nostres recursos corporals i mentals per tal d'entendre’ns millor, garantir la nostra seguretat i avançar en un model de convivència on la recerca de la veritat i la bellesa ens ompli de sentit. En aquest taller presentarem els principals aspectes de l’aikido; caracteritzarem les etapes d’aprenentatge i els objectius, beneficis i dificultats de cadascuna; veurem els trets d’algunes de les modalitats actuals més esteses,  i experimentarem els principis comuns que guien la pràctica. També veurem com va néixer l’aikido, com s’ha desenvolupat i què pot significar per a nosaltres dedicar-hi temps i compromís. El taller pretén servir d’introducció i encoratjament per a la pràctica a partir d’una visió concreta i palpable del que l’aikido pot oferir. Lloc: UBK Ki Dojo Catalunya   español info@ubk-centre.com   ·   637 055 937 Política de privacitat Et convidem a una classe de prova! Segueix- nos a Segueix- nos a I et regalem la motxilla d’UBK en matricular-te a les classes!