Seminari de solucions emocionals 2012-13 Programa 1r Bloc: setembre-desembre 1a sessió. 28 de setembre Cognitiu: La necessitat d'amor i acceptació. La tardor: Txi-kung per a la tristesa i la depressió (1). Meditació del realisme. Estabilitat corporal, marcial i emocional (1). Jocs de grup: Contacte. 2a sessió. 19 d’octubre Cognitiu: La necessitat de ser competent i bo per a ésser valuós. La tardor: Txi-kung per a la tristesa i la depressió (2). Meditació: Presència i absència. Emoció i relaxació (1). Treball marcial: El discurs intern (1). Jocs de grup: Expectatives. 3a sessió. 16 de novembre Cognitiu: L'existència de persones dolentes que mereixen culpabilització i càstig. La tardor: Txi-kung per a la tristesa i la depressió (3). Entrada de  l'hivern: la por. Meditació: Construcció i esvaïment de les emocions. Emoció i relaxació (2). Treball marcial: Reaccions sota pressió. Jocs de grups: Intuïció. 4a sessió. 14 de desembre Cognitiu: La catàstrofe que les coses no siguin com voldries que fossin. L'hivern: Txi-kung per a la por, l'ansietat i la manca de voluntat. Meditació: Jutjar i no jutjar. Emoció i arrelament. Treball marcial: Falses equacions. Jocs de grup: Conflictes 2n Bloc: gener-abril 5a sessió. 18 de gener Cognitiu: Les nostres desgràcies són d'origen extern i no hi podem fer res. L'hivern: Txi-kung per a la por, l'ansietat i la manca de voluntat (2). Wei Chi. Meditació: La mort (1). Emoció i arrelament (2). Treball marcial: Absorbir o encaixar? Jocs de grup: Conflictes. 6a sessió. 15 de febrer Cognitiu: El perill i el neguit constant. L'hivern: Txi-kung per a la por, l'ansietat i la manca de voluntat (3). Tian Shao. Entrada de primavera. Meditació: La mort (2). Emoció i equilibri (1). Treball marcial: Atacar o guiar? Jocs de grup: Conflictes. 7a sessió. 15 de març Cognitiu: Dificultats i responsabilitats, evitar-ne o acarar-s'hi? La primavera: Txi-kung per a la ràbia i l'agressivitat (1). Meditació: Fonaments de l'atenció (1). Emoció i equilibri en contacte. Treball marcial: Simbolisme i eficàcia. Jocs de grup: Confiança. 8a sessió. 19 d'abril Cognitiu: Dependència versus independència. La primavera: Txi-kung per a la ràbia i l'agressivitat (2). Meditació: Fonaments de l'atenció (2). Emoció i respiració (1). Treball marcial: Més potència o menys resistència? Jocs de grup: Comunicació. 3r Bloc: maig-juliol 9a sessió. 3 de maig Cognitiu: El passat. La primavera: Txi-kung per a la ràbia i l'agressivitat (3). Entrada d'estiu. Meditació: Fonaments de l'atenció (3). Emoció i respiració (2). Treball marcial: Centre i perifèria. Jocs de grup: Crítica i rol. 10a sessió. 7 de juny Cognitiu: Problemes aliens, neguits meus? L'estiu: Txi-kung per a l'eufòria, la impaciència i l'odi (1). Meditació: Clàssics antics. Emoció i llenguatge corporal (1). Treball marcial: Distància i temps. Jocs de grup: Individu i grup. 11a sessió. 5 de juliol Cognitiu: Solucions perfectes o enfonsament indefugible. L'estiu: Txi-kung per a l'eufòria, la impaciència i l'odi (2). Meditació: Clàssics moderns. Emoció i cos: Revisió. Treball marcial: Revisió. Jocs de grup: Revisió   Actualitzat el 12-01-21 español info@ubk-centre.com   ·   637 055 937 Política de privacitat Et convidem a una classe de prova! Segueix- nos a Segueix- nos a I et regalem la motxilla d’UBK en matricular-te a les classes!