Taller de meditació Professor: Jordi J. Serra La meditació és la llibertat de la ment. La llibertat darrera i més pregona és la llibertat respecte dels nostres propis pensaments. La meditació ens ensenya a circumscriure els pensaments a la seva funció bàsica d'entendre la realitat per tal que no interfereixin en el procés fonamental de percebre el món característic d'una ment forta i espiritual. La meditació ens duu a ser més realistes pel que fa al nostre món i a la nostra vida (experiències, recursos, relacions amb persones i situacions, amb el cos, amb la mort, amb la dimensió espiritual) i ens col·loca en una posició en la qual l'engany esdevé impossible i s'esvaeix. En la meditació, hi trobem equanimitat, calma i harmonia; si més no, una forma equànime, encalmada i harmoniosa d'abordar els nostres inferns personals i una via segura de sortir-ne. En aquest taller, posarem les bases per a una pràctica de la meditació sòlida i ben arrelada en tradicions mil·lenàries. Obert a tothom. No cal experiència prèvia. Lloc: UBK Ki Dojo Catalunya   Actualitzat el 12-01-21 español info@ubk-centre.com   ·   637 055 937 Política de privacitat Et convidem a una classe de prova! Segueix- nos a Segueix- nos a I et regalem la motxilla d’UBK en matricular-te a les classes!